Jdi na obsah Jdi na menu
 


Drakovědná literatura

Bestiáře a specializované dračí knihy

Augusta, Josef - Pejml, Karel, Draci a obři, tvorstvo pohádek a starých přírodopisů, Svoboda, 1947
Jorge Louis Borges: Fantastická zoologie, Odeon, Praha 1988
Gilles Ragache - Mýty a legendy - Draci, GEMINI, Praha 1992
Jaroslav Mareš: Po záhadných stopách, Orbis, Praha 1994
Vojtěch Sláma: Hon na vodní příšery, Regia, Praha 2002
Jaroslav Kopřiva - Bestie, monstra a jiné nestvůry, 2003
Luboš Antonín: Nestvůry a monstra, Půdorys, Praha, 2003
Montse Sant: Draci, Volvox Globator, Praha 1996
Dr. Ernest Drake: Drakonology, Candlewick Press, 2003
Karel Koutský: Draci středověkého světa, Mladá fronta, Praha 2005

Články

Pevnost č.2 - 2003:
Pavel Arawath Reichard :Drak - věčný symbol
Pavel Arawath Reichard: Drak je nejstarším průvodcem člověka
Františka Vrbenská: Draci ohně, vody, nebes
Draci křesťanů, Draci západní, Draci východní http://sfkpalantir.net/kategorie.php?id=2
Slavko Kroča: Drak na východě, Nová Akropolis, no.21, jaro 2002, str.48-54
Martin Nejedlý: Historie o Meluzíně, Historický obzor (III.-VII.), roč.13,2001
Martin Kundrát, a Jaroslav Mareš: Microraptor gui - Časopis 21. Století, č. 5 -květen 2003
Jan Pechanec: Když se řekne drak http://www.pevnost.cz/article.php?type=14
Vanesa Trostová: Drak v bájesloví a obrazech www.wothanburg.cz/drak.html
Iva Kuglerová: Draci www.kjv.wz.cz/texty/draci.rtf

Zahraniční články na internetu

Dragon in China http://www.cic.sfu.ca/cchf/dragonInChina.html
Comet impact: The origin of dragon myths?http://home.swbell.net/a1star1/
Serpents and Dragons http://www.crosscircle.com/CH_1d.htm
Aura Beckhöfer Fialho: Medieval Bestiaries… http://www.antlionpit.com/aura.html
Kongamato - Flying Demons… http://www.cryptozoology.com/cryptids/kongamato.php
Pterosauři na internetu http://leute.server.de/frankmuster/_files/Frameseite.htm
Prameny k paleontologii
Oldřich Fejfar: Zkamenělá minulost, Praha, 1989
Josef Beneš: Dinosauři, Fénix 1993
Zbyněk Roček: Historie obratlovců, Academia, 2002

České prameny k mytologii

Jiří Melantrich: Biblí česká, Praha, 1570
Bible kralická, Vyšehrad
Bible, ekumenický překlad, 1980
Béowulf, český překlad Jan Čermák, Torst, Praha 2003
Snori Sturlusson: Edda a sága o Ynglinzích, překlad Helena Kadečková, Argo 2003
Holger Kalweit: Germánská kniha mrtvých, Eminent 2003
Edda, překlad Emila Waltera, Evropský literární klub (ELK) 1942
Severské balady, Aurora, Praha 2000
Homérova Ilias, přeložil Otmar Vaňorný, Jan Laichter, Praha 1934, Publius Ovidius Naso: Proměny, přeložil Ferdinad Steibitz, Odeon, Praha 1967
Tristram a Izalda, Mladá fronta, Praha 1980 Próza českého středověku, ed. Jaroslav Kolár a Milada Nedvědová, Odeon, Praha 1983
Donald Atwater: Slovník svatých, Papyrus, Vimperk 1993
Mandevilles Travels, Oxford University Press 1968
Příběhy dračích císařů, Istropolitana 1993
J.R.R.Tolkien: Nedokončené příběhy, Mladá Fronta
Vladimír Hulpach: Hrdinové starých evropských bájí, Victoria Publishing, Praha 1995
Vladimír Hulpach: Rytířské legendy, Avetinum, Praha 1977
Mabinogi, keltské pověsti, Zvláštní vydání, Brno 1996
Karel Kalláb: Pověsti hradů moravských a slezských, Melantrich, Praha 1996
Vesta Sarkosh Curtisová: Perské mýty, Lidové noviny 1997
Georges Duby: Vznešené dámy z 12. století, Atlantis, Brno 1997
Jakub de Voraigne: Legenda Aurea, Vyšehrad, Praha 1998
Alois Jirásek: Staré pověsti české, SNDK 1961
August Sedláček: Historické pověsti lidu českého, Melantrich 1998
Thomas Malory: Artušova smrt I-III, Jota, Brno 1998
Erberto Petoia: Mýty a legendy středověku, Volvox Globator, Praha 1998
Wojciech Iwanczak: Po stopách rytířských příběhů, Argo, Praha 2001

Pohádky

Ruské byliny, přeložila Bronislava Herbenová, Jan Laichter 1920
Božena Němcová: Pohádky, Josef R. Vilímek, Praha 1947
Vladislav Stanovský: O dvanácti mikitech, ruské pohádky, SNDK, Praha 1959
Jiří Horák: České pohádky, Praha, SNDK 1963
Jan Vladislav: Princezna s lískovými oříšky, anglické pohádky, SNDK Praha 1963
Karel Jaromír Erben: České pohádky, Melantrich 1939
Karel Jaromír Erben: Pohádková kytice, Albatros, Praha 1980
Jan Vladislav: Fracouzské pohádky, Albatros, Praha 1970
Jacob a Wilhelm Grimmové: Pohádky, Odeon, 1980

Cizí prameny k mytologii

H. R. Ellis Davidson: Scandinavian Mythology, Paul Hamlyn, 1969
E.M. Firlet: Smocza jama na Wawelu, Universitas Krakow, Kraków1996
Orsolya Réthelyi: The Lion, The Dragon and The Knight, Annual of Medieval studies at CEU, 7/2001
Calvert Watkins: How to Kill a Dragon, Aspects of lndo-European Poetics, Oxford University Press, New York, Oxford 1995
Harding, Carol E., Merlin and Legendary Romance, London 1988

Jiné prameny k dračím zprávám

Aurelius Augustinus: O Boží obci knih XXII., překlad Julie Nováková, Vyšehrad, Praha 1950
Pokračovatelé Kosmovi - Svoboda 1974
Thomas Cantimpratensis: Liber de natura rerum 1., H. Bolse, Berlin 1973
Hi1degarda de Bingen (1098-1179) a její vize, Křesťanské nakladatelství 1998
Isidor ze Sevilly, Etymologie, Oikúmené, Praha 2000
Plinius Starší: Kapitoly o přírodě, Svoboda, Praha 1974

Prameny k vyobrazení draků

Umění středověku, Larousse, Odeon, Praha 1969
Dějiny českého výtvarného umění, 1-2, Academia, Praha 1984
D. Hejdová - B. Nechvátal: Raně středověké dlaždice v Čechách, II. Památky archeologické 61, 1970
Antonín Matějček a kol.: Česká malba gotická, deskové malířství 1350-1450, Melantrich, Praha 1950
Julie Richterová: Středověké kachle, Muzeum hlavního města Prahy 1982
Anežka Merhautová: Skromné umění, Academia, Praha 1988
Josef Krása: České i1uminované rukopisy 13.-16. století, Odeon, Praha 1990
In august Company: The Collections od Pierpont Morgan Library, 1993
Albrecht Dürer: Apokalypsa, Vovox Globator, Praha 1993
Jiří Louda: Znaky evropských měst, Horizont, Praha 1994
Milan Mysliveček: Erbovník aneb kniha o znacích i osudech…, Horizont, Praha 1993 .
Zdeněk Hazlbauer: Historické kamnové kachle z Rabštejna nad Střelou, Unicornis, Praha 1995
Milan Mysliveček: Panoptikum symbolů, značek a znamení, Horizont, Praha 1995
Jiří Fait: Magister Theodoricus, dvorní malíř císaře Karla IV., Národní galerie v Praze 1997
Jan Frolík: Dlaždice 12.-13. století z Pražského hradu, Peres, Praha 1999
Pavel Brodský: Katalog iluminovaných rukopisů Knihovny Národního muzea v Praze, KLP, Praha 2000
Colleen Batey a ko1.: Svět Vikingů, kulturní atlas, Knižní klub a Balios, Praha 1998
Fantasy - encyklopedie fantastických světů, Albatros 2003

Prameny k alchymii

Nicolas Flamel: Vysvětlení hieroglyfických obrazů Trigon 1990
Lambsprinck: O Kameni mudrců - Trigon 1991
Fulcanelli: Tajemství Katedrál, Trigon 1992
Salomon Trismosin: Splendor Solis, Trigon 1994, též v: Obrazový atlas hermetismu, Trigon 1990
Aurora Consurgens, konec 14. st. - Zentralbibliotek Zurich, V: Napříč říší Královského umění, Trigon 1995
Michael Maier: Atalanta Fugiens, 1617 též v: Obrazový atlas Hermetismu
Cyliani: Odhalený Hermés - Trigon 1996
Theophilus Presbyter: De diversis artibus, Wien 1874

Specializované dračí internetové stránky

http://www.draci.info - české centrum pro výzkum draků, spojení na autora
http://www.theserenedragon.net - nejrozsáhlejší světový portál s dračími příběhy a literaturou
http://www.colba.net/~tempest/ - zde sídlí Monste Sant
http://www.pevnost.cz/diskuze/pevnost/ - téma Draci, Draci II, Draci III, Draci IV
www.isidore-of-seville.com/dragons/ - nejlepší galerie historických dračích obrazů
http://www.colba.net/-tempestl/Legends/jilocasin.html
http://www.tyshadragon.co.uk
http://www.draconian.com/whatis/whatis.htm
http://www.blackdrago.com
http://www.altfandragons.org/
http://sommerland.org/

Internetové stránky s významnými manuskripty

http://www.memoria.cz/special_cz/free_docs.asp
http://www.bnf.fr/enluminures/manuscrits
http://www.clues.abdn.ac.uk/bestiary
http://en.wikipedia.org/wiki/Gallery_of_illuminated_manuscript_images
http://bacm.creditmutuel.fr/HORTUS_DELICIARUMbas.html